1/ Công ty AUM - TP Hồ Chí Minh

Công ty AUM - TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 6B Công trường quốc tế, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Hotline: 08 38 220 900 - 090 888 6161

Email:sales@aum.com.vn

Website:

2/ Nhà Phân Phối 1 tại Hà Nội

Nhà Phân Phối 1  tại Hà Nội

Địa chỉ: 45 Phố Thái Thịnh, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 094 692 6898 (Mrs. Tuyến) http://tuyentoiden.com/

Email:tuyen@aum.com.vn

Website:http://toiden.vn/

5/ Hệ thống AEON Mall

Hệ thống AEON Mall

Địa chỉ: AEON Mall Tân Phú - AEON Mall Bình Dương

Hotline:

Email:sales@aum.com.vn

Website:

6/ Hệ Thống siêu thị Maxi Mart

Hệ Thống siêu thị  Maxi Mart

Địa chỉ: Maxi Mart Cộng Hòa - Maxi Mart 3/2 - Maxi Mart Nha Trang - Maxi mart Ninh Thuận - Maxi Mart Cam Ranh- Maxi Mart Cần Thơ

Hotline:

Email:sales@aum.com.vn

Website: